- - - nema novih vesti - - -
-
 
O nama  Misija  Program Poslovna politika Projekti Publikacije Zaposleni Linkovi Kontakt
 
Baza radova sadrži 473 naslova objavljenih između 1969 i 2014, sa 210 punih tekstova ili apstrakata dostupnih preko mreže

ICNT baza radova

Za Vaš zahtev:

Autor: Đorić, A.
uređeno po godinama objavljivanja (opadajući)
videti rezultat kao Word (.rtf) document

nađeno je:

 
1)
Đorić, A. , Maleš-Ilić, N., Atanasković, A., Milovanović, B.
Linearization of Broadband Microwave Amplifier
Serbian Journal of Electrical Engineering, vol. 11, no. 1

ISSN 2217 – 7183
February 2014 2014 pp. 111-120
(M52)
Rad u časopisu nacionalnog značaja
2014
 
2)
Đorić, A., Maleš-Ilić, N., Atanasković, A.
Analysis of Linearization Circuit Impact on Broadband Doherty Amplifier Performances
1st International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, IcETRAN 2014
Vrnjačka Banja, Serbia
ISBN 978-86-80509-70-9
June 2-5 2014 pp. MTI2.4.1-6
(M33)
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
2014
 
3)
Đorić, A., Atanasković, A., Maleš-Ilić, N., Milovanović, B., Blau, K.
Broadband Microstrip Doherty Amplifier Design and Linearization
XLVIV International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST
Niš, Serbia
ISBN: 978-86-6125-108-5
June 25-27 2014 pp. 131-134
(M33)
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
2014
 
4)
Atanasković, A., Maleš-Ilić, N., Blau, K., Đorić, A., Milovanović, B.
RF PA Linearization Using Modified Baseband Signal that Modulates Carrier Second Harmonic
Mikrotalasna revija, Microwave Review - publication of national Society for Microwave Technique, Technologies and Systems, Serbia and Montenegro IEEE MTT-S Chapter, vol. 19, no.2

ISSN: 14505835
December 2013 2013 pp. 119-124
(M52)
Rad u časopisu nacionalnog značaja
2013
 
5)
Atanasković, A., Maleš-Ilić, N., Đorić, A., Milovanović, B.
Realizacija asimetričnog Doherty pojačavača sa kolom za linearizaciju
Elektronski fakultet Niš, odluka NNV Elektronskog fakulteta u Nišu broj 07/05-005/14-001

2013
(M85)
Tehničko rešenje u nacionalnom projektu
2013
 
6)
Đorić, A., Maleš-Ilić, N., Atanasković, A., Milovanović, B.
Linearization of broadband microwave amplifier
XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013
Ohrid, Macedonia
ISBN: 978-9989-786-90-7
26-29 June 2013 pp.53-56
(M33)
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
2013
 
7)
Atanasković, A., Blau, K., Maleš-Ilić, N., Đorić, A.
Two-way Doherty amplifier-asymmetry analysis and linearization
XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST
Ohrid, Macedonia
ISBN: 978-9989-786-90-7
26-29 June 2013 pp.65-68
(M33)
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
2013
 
8)
Đorić, A., Maleš-Ilić, N., Atanasković, A., Milovanović, B.
Linearization of Broadband Microwave Amplifier
11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS 2013)
Niš, Serbia
ISBN: 978-1-4799-0900-1
16-19 October 2013 pp. 509-512
(M33)
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
2013
 
9)
Atanasković, A., Maleš-Ilić, N., Blau, K., Đorić, A.
A Novel Linearization Technique Based on Modified Baseband Signals that Modulate Carrier Second Harmonic
11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS 2013)
Niš, Serbia
ISBN: 978-1-4799-0900-1
16-19 October 2013 pp. 192-195
(M33)
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
2013
 
10)
Đorić, A., Maleš-Ilić, N., Atanasković, A., Milovanović, B.
Linearizacija širokopojasnog mikrotalasnog pojačavača snage
Zbornik LVII konferencije ETRAN
Zlatibor, Srbija
ISBN: 978-86-80509-68-6
03-06 Jun 2013 pp. MT3.1.1-4
(M63)
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini
2013

10 records found in 0.012 sec.


Zbirna statistika:

Saopš. sa međ. skupa št. u cel. (M33)   6 (60%)  6.0
Rad u čas. nac. znač. (M52)   2 (20%)  4.0
Saopš. sa skupa nac. znač. št. u cel. (M63)   1 (10%)  0.5
Tehničko rešenje u nacionalnom projektu (M85)   1 (10%)  2.0
 

12.5

© 2016 Inovacioni centar naprednih tehnologija CNT d.o.o. Niš