- - - nema novih vesti - - -
-
 
O nama  Misija  Program Poslovna politika Projekti Publikacije Zaposleni Linkovi Kontakt
 
Baza radova sadrži 473 naslova objavljenih između 1969 i 2014, sa 210 punih tekstova ili apstrakata dostupnih preko mreže

ICNT baza radova

Za Vaš zahtev:

Autor: Stanojlović, M.
uređeno po godinama objavljivanja (opadajući)
videti rezultat kao Word (.rtf) document

nađeno je:

 
1)
Testing an SCA hardened combinational standard cell - preliminary considerations
Proceedings of the 5th Small System Simulation Symposium
Niš, Serbia
ISBN 978-86-6125-098-9
12.02.-14.02. 2014 pp. 123-128
(M33)
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
2014
 
2)
Testiranje standardne AND ćelije otporne na bočne napade
Zbornik LVIII konferencije ETRAN
Vrnjačka Banja
ISSN 1451-4869
2014 EL2.5
(M63)
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini
2014
 
3)
Bibliotečka MUX2x1 ćelija otporna na bočne napade
Elektronski fakultet u Nišu

2013
(M85)
Tehničko rešenje u nacionalnom projektu
2013
 
4)
Metod realističnog kreiranja rečnika defekata u CMOS kolima
Elektronski fakultet u Nišu

2013
(M85)
Tehničko rešenje u nacionalnom projektu
2013
 
5)
D flip-flop ćelija otporna na bočne napade analizom struje napajanja
Zbornik LVII konferencije ETRAN
Zlatibor
03.06.-06.06. 2013 EL3.3
(M63)
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini
2013
 
6)
Melikyan, V., Sahakyan, A., Hayrapetyan, A., Balabanyan, A., Stanojlović, M., Zargaryan, G.
Serializer/Deserializer Output Data Signal Duty Cycle Correction Method
Zbornik LVII konferencije ETRAN
Zlatibor
03.06.-06.06. 2013 EL3.4
(M63)
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini
2013
 
7)
(M85)
Tehničko rešenje u nacionalnom projektu
2012
 
8)
Proceedings of Small System Simulation Symposium 2012
Niš, Serbia
ISBN 978-86-6125-059-0
12.02.-14.02. 2012 pp. 141-144
(M33)
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
2012
 
9)
Proceedings of Small System Simulation Symposium 2012
Niš, Serbia
ISBN 978-86-6125-059-0
12.02.-14.02. 2012 pp. 145-149
(M33)
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
2012
 
10)
Melikyan, V., Durgaryan, A., Balabanyan, A., Stanojlović, M., Harutyunyan, A.
Zbornik LVI konferencije ETRAN
Zlatibor
ISBN 978-86-80509-67-9
11.06.-14.06. 2012 EL1.2
(M63)
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini
2012
 
11)
Zbornik LVI konferencije ETRAN
Zlatibor
ISBN 978-86-80509-67-9
11.06.-14.06. 2012 EL1.7
(M63)
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini
2012
 
12)
(M85)
Tehničko rešenje u nacionalnom projektu
2011
 
13)
(M85)
Tehničko rešenje u nacionalnom projektu
2011
 
14)
(M85)
Tehničko rešenje u nacionalnom projektu
2011
 
15)
TR11007 Tehničko rešenje - laboratorijski prototip

2011
(M85)
Tehničko rešenje u nacionalnom projektu
2011
 
16)
Zbornik LV konferencije ETRAN
Banja Vrućica, Bosna i Hercegovina
ISBN 978-86-80509-66-2
06.06.-09.06. 2011 EL 3.5
(M63)
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini
2011
 
17)
Zbornik LV konferencije ETRAN
Banja Vrućica, Bosna i Hercegovina
ISBN 978-86-80509-66-2
06.06.-09.06. 2011 EL 4.5
(M63)
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini
2011
 
18)
Hardware Based Strategies Against Side-Channel-Attack Implemented in WDDL
Electronics, Vol. 14, No. 1
University of Banja Luka
ISSN: 1450-5843
June 2010 pp. 117-122
(M24)
Rad u časopisu međunarodnog zanlčaja verifikovanog posebnom odlukom
2010
 
19)
Strategies Against Side-Channel-Attack
Proceedings of the Small Systems Simulation Symposium 2010
Niš
ISBN 987-86-6125-006-4
12-14 February 2010 pp. 86-89
(M33)
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
2010
 
20)
Design of side-channel-attack resistive criptographic ASICS
Zbornik Radova Druge Konferencije o bezbednosti informacionih sistema
Beograd, Forum BISEC 2010
ISBN 978-86-912685-1-0
25. maj 2010 pp. 22-27
(M63)
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini
2010
 
21)
Zbornik LIV Konferencije ETRAN
Donji Milanovac
ISBN 978-86-80509-65-5
07.06. – 11.06. 2010 EL3.2-1-4
(M63)
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini
2010
 
22)
Otpornost na bočne napade ASIC kripto sistema zasnovanog na standardnim ćelijama
VIII Simposium on Industrial Electronics INDEL 2010
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
ISBN 978-99955-46-03-8
4-6 November 2010 pp. 110-114
(M63)
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini
2010

22 records found in 0.019 sec.


Zbirna statistika:

Rad u čas. međ. zanlč. verifikovanog pos. odlukom (M24)   1 (4.55%)  3.0
Saopš. sa međ. skupa št. u cel. (M33)   4 (18.18%)  4.0
Saopš. sa skupa nac. znač. št. u cel. (M63)   10 (45.45%)  5.0
Tehničko rešenje u nacionalnom projektu (M85)   7 (31.82%)  14.0
 

26.0

© 2016 Inovacioni centar naprednih tehnologija CNT d.o.o. Niš