-
 
O nama  Misija  Program Poslovna politika Projekti Publikacije Zaposleni Linkovi Galerija Kontakt
 
 

Aleksandra ĐorićDipl. ing. Aleksandra Đorić

Osnovni podaci

Adresa:18000 Niš, Somborska 61/3, Srbija

Tel.: +381 64 32 26 224

E-mail:lexdjoric@yahoo.com

Datum rođenja: 26. Feb. 1986.

Mesto rođenja: Priština

Državljanstvo: Srpsko

Obrazovanje

2010 - ... Student doktorskih studija, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija
Smer: Telekomunikacije

2004 - 2010 Diplomirani inžinjer elektrotehnike za telekomunikacije, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija

Radno iskustvo

2013 - ... Istraživač saradnik - Inovacioni centar naprednih tehnologija CNT d.o.o. Niš – Medijana (ICNT), Srbija • Istraživač na projektu Istraživanje i razvoj rešenja za poboljšanje performansi bežičnih komunikacionih sistema u mikrotalasnom i milimetarskom opsegu frekvencija Aktivnosti na projektu:
projektovanje, modelovanje, realizacija i softversko testiranje mikrotalasnih pojačavača, sklopova i sistema

2012 - 2013 Istraživač pripravnik - Inovacioni centar elektrotehničkog fakulteta (ICEF), Beograd, Srbija • Istraživač na projektu Razvoj digitalnih tehnologija i umreženih servisa u sistemima sa ugrađenim elektronskim komponentama Aktivnosti na projektu:
projektovanje i modelovanje mikrotalasnih sklopova i sistema

Publikacije

Autor 26 radova klasifikovanih kao:

Jezici

 

RAZUMEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

 

Engleski

C2

C2

C1

C1

C1

Nemački

A1

A1

A1

A1

A1

 

Sertifikat škole jezika „Kraft“, A1/2 nivo, jun 2014, Niš

Španski

A2

A2

A1

A1

A1

Italijanski

A1

A1

A1

A1

A1

 

PLIDA diploma udruženja „Dante Alighieri“, A1 nivo, novembar 2013, Niš

Ostale aktivnosti

Organizacione sposobnosti

Računarske veštine

Nagrade

Mobilnosti

 

© 2016 Inovacioni centar naprednih tehnologija CNT d.o.o. Niš