- - - nema novih vesti - - -
-
 
O nama  Misija  Program Poslovna politika Projekti Publikacije Zaposleni Linkovi Kontakt
 
 

Aleksandra ĐorićDipl. ing. Aleksandra Đorić

Biografija

Datum rođenja: 26. Feb. 1986.

Mesto rođenja: Priština

Državljanstvo: Srpsko

Obrazovanje

Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu (11.2010.)
III godina doktorskih studija, odsek telekomunikacije

Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu (10.2004-10.2010.)
Diplomirani inžinjer elektrotehnike za telekomunikacije
Tema diplomskog rada: Mikrotalasne patch antene

Radno iskustvo

Inovacioni centar, ETF, Beograd (01.09.2012-15.01.2013.)
Istraživač-pripravnik na projektu Razvoj digitalnih tehnologija i umreženih servisa u sistemima sa ugrađenim elektronskim komponentama;
oblast istraživanja: mikrotalasni pojačavači

Inovacioni centar naprednih tehnologija, Niš  (16.01.2013.-)
Istraživač-pripravnik na projektu Razvoj digitalnih tehnologija i umreženih servisa u sistemima sa ugrađenim elektronskim komponentama;
oblast istraživanja: mikrotalasni pojačavači

Publikacije

Autor 10 radova klasifikovanih kao:

Jezici

Engleski: Čita, piše, govori (napredni nivo)

Italijanski: Čita, piše, govori (srednji nivo)

Nemački: Čita, piše, govori (osnovni nivo)

Španski: Čita, piše, govori (osnovni nivo)

Ostale aktivnosti i hobi

Planinarenje, plivanje, ples

 

© 2016 Inovacioni centar naprednih tehnologija CNT d.o.o. Niš