-
 
O nama  Misija  Program Poslovna politika Projekti Publikacije Zaposleni Linkovi Galerija Kontakt
 
  Dejan Stevanović

Dipl. ing. Dejan Stevanović

Biografija

Datum rođenja: 9. Jun 1982.

Mesto rođenja:Vranje

Državljanstvo:Srpsko

Porodični status:oženjen

Obrazovanje

2001- 2007 Diplomirani inženjer elektrotehnike za elektroniku, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija

2008 - 2013 Student doktorskih studija, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija

Iskustvo u nacionalnim istraživačkim projektima

2011-2014 “Napredne tehnologije elektronskog merenja, upravljanja i komunikacije na električnoj distributivnoj mreži” - finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (evidencioni broj projekta TR 32004)

2008 - 2010 “Projektovanje integrisanih kola za merenje I zaštitu podataka u sistemu kontrole potrošnje I naplate električne energije” - finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (evidencioni broj projekta TR 11007A)


Iskustvo u međunarodnim projektima

2013 - Učesnik u “DOCS” projektu u okviru Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope finansiranog od strane nemačke vlade(DAAD) 2012 - 2012 ISSNBSZ –“An international research project realized within the Pact of Stability of Southeast Europe and funded by The German Government (DAAD)” Sve istraživačke aktivnosti u okviru ovog projekta su obavljene u periodu 10.10.2012 – 08.12.2012 na Univerzitetu primenjenih nauka u Erfurtu, Nemačka

2008 - 2008ISSNS – “An international research project realized within the Pact of Stability of Southeast Europe and funded by The German Government (DAAD)” Sve istraživačke aktivnosti u okviru ovog projekta su obavljene u periodu 18.10.2008 – 17.12.2008 na Tehničkom Univerzitetu u Ilmenau, Nemačka


Iskustvo u industriji

2009 – 2010 EWG d.o.o. , Niš, projektovanje štampanih ploča.

2008 – 2009 Tagor Electronics d.o.o. , Niš, tehnička podrška.

Istraživačka karijera

2013 - Istraživač saradnik – Inovacioni centar neprednih tehnologija, Niš, Srbija

2011 - 2013 Istraživač pripravnik – Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu

Publikacije

Autor 44 rada klasifikovanih kao:

 

Potpuna lista svih objavljenih radova može se naći u ICNT bazi radova

Tehnička rešenja

Ukupno: 3 (vidi prethodni spisak publikacija)

Oblast istraživanja

Energetska efikasnost, Kvalitet električne energije, Obnovljivi izvori energije, Projektovanje ASIC

Jezici

Engleski: čita, piše i govori.

Nagrade

Nagrada za najbolji rad  mladog istraživača na sekciji za elektroniku – ETRAN 2012

Ostale aktivnosti i hobiji

Filmovi, lov....

 

 

© 2016 Inovacioni centar naprednih tehnologija CNT d.o.o. Niš