-
 
O nama  Misija  Program Poslovna politika Projekti Publikacije Zaposleni Linkovi Galerija Kontakt
 
  Jelena Milojković

Dušan Petrović

Osnovni podaci

Adresa: Vizantijski bulevar 140/7, 18000 Niš, Srbija

E-mail: dusanpet90@gmail.com

Telefon: 064/27 41 869

Datum rođenja : 28.2.1990

Radno iskustvo

1.1.2016 - 30.4.2016zaposlen u kompaniji „EWG DOO Beograd“ (EWG ogranak u Nišu) na poziciji "Junior Embedded Systems Developer", rađeno na programiranju serijske komunikacije između brojila, i na konverziji protokola u programskom okruženju KeiluVision. Podaci se šalju od brojila na mrežu i obratno putem gateway-a. Korišćeni programski jezici: C, C++.

9.1.2016 - 9.1.2017zaposlen u kompaniji „SkySoft Niš” na poziciji „Software Developer”
• Razvoj C# ASP.NET web aplikacije za međunarodni transfer novca korišćenjem MVC framework-a, pisanje back-end akcionih metoda koje komuniciraju sa bazom podataka korišćenjem ADO.NET-a i ENTITY FRAMEWORK-a, pisanje SQL procedura, upita, kreiranje i modifikacija tabela u bazi, korišćenje JQUERY-a, BOOTSTRAP-a, HTML-a, CSS-a, RAZOR-a za upravljanje korisničkim interfejsom, pisanje JAVASCRIPT-AJAX funkcija za pribavljanje podataka sa back-end-a. o
Razvoj, debagiranje i dokumentovanje C# vojne mobilne GIS aplikacije, rad sa rasterskim i vektorskim slojevima koji se učitavaju iz wfs servisa ili iz lokalnih fajlova, kreiranje vojnih simbola korišćenjem matematičkih funkcija.

9.1.2017 Trenutno: zaposlen u firmi ICNT kao mladi istraživač pripravnik

Obrazovanje

2015 / 2016 online polaznik IT akademije, smer Microsoft Development
• Stečeno zvanje: Sertifikovani Developer za Microsoft tehnologije:
• Objektno orijentisano programiranje (C#)
• HTML, CSS, JavaScript, Jquery, Bootstrap, AngularJS
• ADO.NET, SQL, Entity Framework, LINQ
• WPF (Windows Applications Development)
• ASP.NET MVC, Web Forms
• WCF
• Microsoft Visual Studio, SQL Server Management Studio

Od 2015 / 2016 doktorant na Elektronskom fakultetu u Nišu, smer: Elektronika. Prosek ocena: 10.00.

2015 / 2016 student master akademskih studija na Elektronskom fakultetu u Nišu.
• Smer: Elektronika i mikrosistemi
• Naziv master rada:
  „Projektovanje električnog modula za dielektrično zavarivanje plastike u medicini“

• Prosek ocena: 9.89
• Stečeno zvanje:
 „Master inženjer elektrotehnike i računarstva za elektroniku i mikrosisteme“

2005 – 2009 učenik gimnazije „Bora Stanković“ u Nišu, prirodno-matematički smer. Završena sa odličnim uspehom i „Vukovom“ diplomom

Poznavanje rada na računaru

Objavljenji radovi

Autor više radova. Potpuni spisak biće objavljen naknadno.

Jezici

Engleski: • čitanje – napredno
• pisanje – napredno
• konverzacija – napredna
(završeni kursevi English Upper Intermediate (nivo B2) i Business English u okviru IT Akademije)

Nemački: • čitanje – osnovno
• pisanje – osnovno
• konverzacija – osnovno

Nagrade i odlikovanja

 

Ostalo

-

 

 

© 2016 Inovacioni centar naprednih tehnologija CNT d.o.o. Niš