-
 
O nama  Misija  Program Poslovna politika Projekti Publikacije Zaposleni Linkovi Galerija Kontakt
 
  Milena Stanojlović

Dipl. ing. Milena Stanojlović Mirković

Biography

Datum rođenja: 25. Jan. 1982.

Mesto rođenja:Smederevo

Državljanstvo:Srpsko

Porodični status:udata

Obrazovanje

2008 Diplomirani Inženjer elektronike(Elektronski fakultet, Niš, Srbija)

2009 Student doktorskih studija na smeru za elektroniku (Elektronski fakultet u Nišu, Niš, Srbija)

Nacionalni istraživački projekti

2011- 2014 Istraživač „Napredne tehnologije elektronskog merenja, upravljanja i komunikacije na električnoj distributivnoj mreži” finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkograzvoja Republike Srbije evidencioni broj TR32004

2008 - 2010 Istraživač od 2009. "Projektovаnje integrisаnih kolа zа merenje i zаštitu podаtаkа u sistemu kontrole potrošnje i nаplаteelektrične energije" finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, evidencioni broj TR11007A

Oblasti istraživanja Projektovanje integrisanih kola, ASIC Projektovanje, Kriptografija, Testiranje , Analiza i optimizacija elektronskih kola.

Najznačajniji rezultati Pet tehničkih rešenjaIstraživačka i univerzitetska karijera

2013 - Istraživač – Inovacioni centar neprednih tehnologija, Niš, Srbija

2011 - 2013 Istraživač – Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu

2009 - 2010 Stručni saradnik za naučnoistraživački rad - Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu

2009 - ...Član laboratorije LEDA - Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu

Publikacije

Autor 27 radova klasifikovanih kao:

 • Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini (M33)  
  7
 • Rad u časopisu međunarodnog zanlčaja verifikovanog posebnom odlukom (M24)  
  1
 • Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini (M63)  
  10
 • Tehničko rešenje u nacionalnom projektu (M85)  
  9

 

Potpuna lista svih objavljenih radova može se naći u ICNT bazi radova

Tehnička rešenja

Ukupno: 5 (vidi prethodni spisak publikacija)

Oblast istraživanja

Kriptografija, Projektovanje ASIC, Projektovanje elektronskih kola, Simulacija i optimizacija elektronskih kola, Testiranje elektronskih kola.

Jezici

Engleski: čita, piše i govori.

Ostale profesionalne aktivnosti

Deo tima za organizaciju SSSS simpozijuma kao i ISSNBS sednice

Ostale aktivnosti i hobiji

Muzika, folklor, knjige, sport.

 

 

© 2016 Inovacioni centar naprednih tehnologija CNT d.o.o. Niš