-
 
O nama  Misija  Program Poslovna politika Projekti Publikacije Zaposleni Linkovi Galerija Kontakt
 
  Miloš Kostić

Dipl. inž. Miloš Kostić

Osnovni podaci

Datum rođenja: 11.08.1989.

Mesto rođenja:Niš

Obrazovanje

2004-2008 Završio je srednju elektrotehničku školu ETŠ ”Mija Stanimirović” 2008. godine sa prosečnom ocenom 5.00 i stekao zvanje Elektrotehničar Telekomunikacija. Maturirao je sa radom na temu “Novine u telekomunikacionim sistemima”. Tokom celog školocanja bio je korisnik učeničke stipendije Ministarstva prosvete.

2008 - 2013 Elektronski fakultet u Nišu, smer Telekomunikacije, podsmer Komunikacione i Informacione tehnologije.
Diplomirao sa prosečnom ocenom 9.44. Diplomski rad “Primene softverskog paketa Radio Mobile za projektovanje bežičnih komunikacionih sistema” odbranio je sa ocenom 10. Tokom studija bio je više puta nagrađivan i pohvaljivan za postignute uspehe. U periodu od 2008.godine do 2013. godine bio je korisnik studentske stipendije Ministarstva prosvete i sporta.

2013 - ... Student je doktorskih studija na Elektronskom fakultetu u Nišu na smeru Telekomunikacije. U periodu od 2014. do kraja 2016. bio je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Profesionalna karijera

2013 - 2014 Od 02.09.2013. godine do 20.09.2013. godine bio je angažovan kao profesor na zameni za predmete “Računarstvo i informatika” i “Računari i programiranje” u srednjoj elektrotehničkoj školi ETŠ “Mija Stanimirović” - Niš.
Od 26.09.2013. godine do 03.10.2013. godine bio je angažovan kao profesor na zameni za predmet “Računarstvo i informatika” u gimnaziji “Svetozar Marković” - Niš.
Od 20.01.2014. godine do 18.02.2014. godine bio je angažovan kao profesor za predmet “Praktična nastava” u srednjoj elektrotehničkoj školi ETŠ “Mija Stanimirović” -Niš.
Od 19.02.2014. godine do 14.03.2014. godine bio je angažovan kao profesor za predmet “Elektronika 2” u srednjoj elektrotehničkoj školi ETŠ “Mija Stanimirović” - Niš.

2016 - ... Od 01.11.2016. godine angažovan je kao istraživač u "Inovacionom Centru naprednih tehnologija"

Oblasti istraživanja

Iskustvo u nacionalnim istraživačkim projektima

2008 - 2012 Istraživač-stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (na doktorskim studijama na Elektronskom fakultetu, Niš, Srbija)

2014 - ...“Istraživanje i razvoj rešenja za poboljšanje performansi bežičnih komunikacionih sistema u mikrotalasnom i milimetarskom opsegu frekvencija” (TP 32052)

2016 - 2018“Napredno modelovanje prostiranja elektromagnetske interferencije u integrisanim elektronskim kolima i sistemima i njihovom okruzenju”

2017 - 2018 “Razvoj nove generacije uređaja za sterilno povezivanje medicinskih PVC cevčica koje se koriste u sistemima za transfuziju krvi”

Publikacije

10 radova klasifikovanih kao:

 

Potpuna lista svih objavljenih radova može se naći u ICNT bazi radova*

Tehnička rešenja

Ukupno: 11

Priznanja i nagrade

Ostale aktivnosti

 

© 2016 Inovacioni centar naprednih tehnologija CNT d.o.o. Niš