- - - nema novih vesti - - -
-
 
O nama  Misija  Program Poslovna politika Projekti Publikacije Zaposleni Linkovi Kontakt
 
  Tatjana Asenov

Dipl.inž. Tatjana Asenov

Lični podaci

Datum rođenja: 14.03.1983.

Mesto rođenja: Niš

Kontakt telefon : +381 64 16 20 879

E-mail: tatjana.asenov@icnt.rs

 

Obrazovanje

2008 Student doktorskih studija, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija

2008 Diplomirani inženjer elektrotehnike za Telekomunikacije, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija

Profesionalna obuka

Apr 2013 Trening “Upravljanje razvojnim timom”, Institut Carnegie Mellon, USAID RCI program, Regionalna privredna komora Niš

Sep 2010 Evropska škola o metamaterijalima za studente doktorskih studija, Institut za tehnologiju Karlsruhe KIT, Nemačka

Nacionalni istraživački projekti

2011- 2014 Istraživač na projektu ”Rekonfigurabilne, multi-band i skenirane antene bazirane na metamaterijalima za bežične komunikacione sisteme i senzore “ –finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (evidencioni broj projekta TR 32024)

2009 - 2010 Istraživač na projektu ”Razvoj novih modela mikrotalsnih sklopova i uređaja za primenu u sistemima komunikacija” -finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (evidencioni broj projekta TR 11033)


Međunarodni istraživački projekti

2011-2012 ”Metodi električnih kola za modelovanje elektromagnetskog polja”- bilateralna saradnja Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke (projekat je finasiran od strane DAAD (Deutcher Akademischer Austausch Dienst) i Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije)

Apr-May 2012 Institut za nanoelektroniku, Tehniči univerzitet u Minhenu (TUM), istraživački boravak

Nov-Dec 2011 Institut za nanoelektroniku, Tehniči univerzitet u Minhenu (TUM), istraživački boravak

Jun-Aug 2007 AGH Univerzitet za nauku i tehnologiju, Krakov, Poljska, praksa

Oblast istraživanja

Stipendije i nagrade

2009 - 2013 Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za istraživačedoktorante

2008 Stipendija Grada Niša za talentovane studente

2002-2007 Stipendija Ministarstva prosvete

Publikacije

Autor 22 rada klasifikovanih kao:

Potpuna lista svih objavljenih radova može se naći u ICNT bazi radova

Strani jezici

Engleski: napredni nivo

Francuski: napredni nivo

Nemački: srednji nivo

Ostale profesionalne aktivnosti

Other activities & hobbies

-

 

© 2016 Inovacioni centar naprednih tehnologija CNT d.o.o. Niš